A <body> </body> TAG-eken belüli (nem TAG-ekbe zárt!!!) szöveg mind megjelenítésre kerül ilyen, vagy olyan módon a böngészõ ablakába. De nem mindegy, hogy hogyan rendezve, formázva, méretezve, esetleg milyen színnel kiírva. A nem formázott szöveget akarunk megjeleníteni, akkor egyszerûen csak a <html> </html> TAG-ek közé írjuk.

Minta:
<html>
Ez az én oldalam. </html>

        Ilyenkor tehát a beírt szöveg a bõngészõnk alapbeállításának megfelelõ betûtípussal és mérettel fog megjelenni (Jelen esetben: Times New Roman, 3-as méret). A HTML nyelv nem veszi figyelembe az egymás után begépelt szüneteket (       ), sem az általunk nyomott sortöréseket (ENTER). Figyeljük meg az alábbi példát:

Minta:
<html>
<body>

Ez     az   elsõ   sor.
Ez a      második.
Ez    már a     harmadik.
</body>
</html>

        Ha mégis úgy szeretnénk, hogy a szöveg úgy jelenjen meg, ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy leírtuk a szerkesztõbe, akkor a <pre> TAG-et kell használnunk. ( pre = Preformatted - elõre formázott). Nézzük meg így is a szöveget:

        Azonban az egyszerû (Notepad-Jegyzettömb) szerkesztõk nem rendelkeznek ennél komplexebb szövegformázással. Erre a funkcióra egyéb formázást-segítõ TAG-eket kell használnunk. Ezeket két kategóriára lehet osztani: az elsõ kategóriába tartozik az a formázás, amelyik a szöveg betûjének stílusának formázása, mint betûtípus, szín, méret; a második kategóriába tartoznak azok a TAG-ek, amelyek a szöveg alapstílusát határozzák meg, mint vastag, dõlt, stb. szövegek.

 

A <font> TAG (betûtipus, méret, szín, stb.)

        A <font> TAG fõ funkciója a betûk színének, típusának, méretének megváltoztatása egy adott szövegen belül. A <font> TAG ebbõl kifolyólag több paramétert tartamazhat. Az alapbeállított szöveg Times New Roman betõtipussal, 3-as mérettel és fekete színnel van írva (ha semmilyen paramétert nem állítunk be - kivéve a színt, mert azt a <body> TAG-en belül is megadhatjuk, mint paraméter, de errõl majd csak a 9. Háttérbeállítások - nál).

Betûtipus:
A betû tipusát könnyen lehet változtatni, egyszerûen az adott szöveget a <font>...</font> TAG-ek közé kell zárni, és a face ( face = arc, arculat):

Minta:
<font face="Arial">
Ez a szövegrész Arial betûtipusban van megírva. </font>

<font face="Garamond"> Ez meg Garamond betûtipusban. </font>

Ez a szövegrész Arial betûtipusban van megírva.
Ez meg Garamond betûtipusban.

Arra vigyáznunk kell viszont, hogy a megadott betûtipus általában a Windows alapértelmezett betûtipusai között szerepeljen, mert hanem a honlap nézõjének nemúgy fog megjelenni az adott szöveg, mint ahogy mi elképzeltük, mert lehet hogy nincs a gépén meg az adott betûtipus.

Betûméret:
A betû méretét meghatározó paramétert, a size-t is a <font> TAG-en belül kell megírni ( size = méret), és értéke kétféleképpen határozható meg. Aszerint, hogy a betûméret az alapbeállított mérettõl mennyiben különbözik, értéke -7..+7 között mozoghat. Tehát, ha azt akarjuk, hogy a mi betûméretünk 1 értékkel nagyobb legyen az alapbeállított méretnél, akkor a +1-et használjuk. Viszont a betûméretet szimpla étékkel is meg lehet határozni, amely érték 1 és 7 közötti lehet:

Minta:
<font size="-1">
Én 1-el kisebb vagyok az alapméretnél. </font>

<font size="4"> Az én méretem meg 4. </font>

Én 1-el kisebbvagyok az alapméretnél.
Az én méretem meg 4.

Betûszín:
A alapbetûszínt már a <body> paramétereként is beállíthatjuk, de ha más színt szeretnénk használni a dokumentum egyes részén, mint az alap, akkor azt a <font> TAG-en belül adhatjuk meg, mint egy külön paraméter: color ( color = szín). Ezen az opció értékét is kétféleképpen határozhatjuk meg. Az egyszerübb az, amikor az értéket az angol szinek kiírásával kaphatjuk meg. Egy másik módszer, ha a szín Hexadecimális kódját használjuk - ezt a kódot a # - karakter vezeti be.

Minta:
<font color="yellow">
Én sárga vagyok. </font>

<font size="#518FA2"> Az én színkódom: #A7A3D1. </font>

Én sárga vagyok.
Az én színkódom: #A7A3D1  .

 

Alapstílusok (vastag, dölt, aláhúzott, stb.)

        Ha félkövér (vastag) betût, szót vagy szöveget szeretnénk "létrehozni", akkor a <b> </b> TAG-eket kell használnunk ( b: bold = félkövér), közéjük zárva persze azt a szövegrészt, amire vonatkoztatjuk. A dõltet, és az aláhúzottat is úgyanígy kell definiálni. Ezeknek TAG-jei a következõk<i> </i>, illetve <u> </u> ( i: italic = dõlt); ( u: underline = aláhúzott). Ezek is mind legtöbb TAG is kombinálhatók, egymásba építhetõk.

Minta:
<b>
Ez a szöveg félkövér lesz. </b>

<i> Dõljünk egy kicsit jobbra. </i>
<u> Húzzuk alá ezt a szöveget? </u>
<b><i> Félkövér, dõlt szöveg. </i></b>

Ez a szöveg félkövér lesz.
Dõljünk egy kicsit jobbra.
Húzzuk alá ezt a szöveget?
Félkövér, dõlt szöveg.
 

Fejlécek (Címek)

        Könnyen készíthetünk különféle fejléceket v. címeket, az eddigi dolgok alapján (nagyobb betûméret, vastagabb betük), viszont sokkal egyszerûbben dolgozhatunk az következõ parancsokkal: <h1> </h1>, <h2> </h2>, <h3> </h3>, ... <h6> </h6>. Ezek a parancsok automatikusan új bekezdést is létrehoznak!

Minta:
<h1>
1-es fejléc - Fõcím </h1>

<h2> 2-es fejléc - Alcím </h2>
<h3> 3-as fejléc </h3>
..................................
<h6> 6-os fejléc </h6>

1-es fejléc - Fõcím

2-es fejléc - Alcím

3-as fejléc

..................................

6-os fejléc

Listák

        A listák célja, hogy az oldalon szereplõ szöveg rendezettebb, jobban áttekinthetõbb legyen bizonyos sorrendet meghatározva. Az alapján, hogy milyen módon használjuk a listát, lehetnek: rendezés nélküli listák, rendezett-, ill. definíciós listák.

        A rendezés nélküli listákat vázlatoknál használjuk (megjelenitett jele: •). Ennek TAG-je az <ul> </ul> ( ul: unordered list = rendezetlen lista). Az egyes vázlatpontokat (vagyis a listaelemeket egyenként) az <li> </li> TAG-ekkel definiáljuk ( li: list item = lista-elem).

        A rendezett listákat akkor használjuk, amikor számozni szeretnénk valamit a szöveg közben, vagyis olyan lista, aminél fontos a számozás - erre a <ol> </ol> TAG szolgál ( ol: ordered list = rendezett lista). A listelemeket itt is ugyanazzal a TAG-el írjuk le, mint a nem rendezett listáknál, vagyis az <li> </li>- vel.

        Definíciós listát is készíthetünk, ekkor rövid fogalmakat magyarázunk meg. A difiníciós lista értelemszerûen a <dl> és </dl> parancsok közé kerül ( dl: definition list = definíciós lista). A magyarázandó fogalomra a <dt> ( dt: definition term = definíciós kifejezés), az azt követõ bennebb írandó magyarázatra viszont a <dd> TAG jut ( dd: definition description = definíciós leírás). A definíciós lista fogalmát és annak magyarázatát jelõlõ TAG-eket nem kell bezárni !!!

Minta:
<ul>

<li> elsõ vázlatpont </li>

<li> második vázlatpont </li>
<li> harmadik... </li>
</ul>

  • elsõ vázlatpont
  • második vázlatpont
  • harmadik...
<ol>
<li> elsõ szempont </il>

<li> második szempont </li>
<li> harmadik szempont </li>
</ol>
  1. elsõ szempont
  2. második szempont
  3. harmadik szempont
<dl>
<dt> halak <dd> vizi állatok

<dt> emlõsök </dd> emlõvel rendelkezõek
<dt> madarak </dd> szárnyas gerincesek
</dl>

halak
vizi állat
emlõsök
emlõvel rendelkezõek
madarak
szárnyas gerincesek

Bekezdések, sordobás

        A lecke legelején hallhattuk, hogy ha mi a beírt html nyelvben szereplõ formázatlan szöveg közben sort dobunk (ENTER), akkor az nem fog megjelenni. Erre a kis funkció egy egyszerû parancs jut, amit szintén nem kell bezárni (nem is lenne értelme ): ez a <br> ( br: breack = törés).

        A bekezdésre a <p> </p> ( p: paragraph = bekezdés) TAG járul. A bekezdésekrõl azt kell tudni, hogy a köztük levõ távolság kicsit nagyobb, mintha sort dobtunk volna - ponosan két sordobással egyenlõ - így megoldható lenne a bekezdés így is, viszont a bekezdésnek (paragrafusnak) más haszna is van. A legfõbb haszna az, hogy a bekezdés igazítható is a megadott területen balra, középre, jobbra és sorkivárva. Ezek a tulajdonságok a <p> TAG részét képezik, mint az igazítást jelzõ paraméter különbözõ értékei. Ez a paraméter a align ( align = igazítás), aminek értéke lehet left, center, right, justify ( left = bal; center = közép; left = jobb; justify = sorkizárt).

Minta:
Ez a szöveg úgy van megírva, hogy most<br>van egy sordobás benne.

Ez a szöveg úgy van megírva, hogy most
van egy sordobás benne.
<p align="left" >
Itt áll egy balra igazított bekezdés

</p>

Itt áll egy balra igazított bekezdés

<p align="center" >
Itt áll egy középre igazított bekezdés

</p>

Itt áll egy középre igazított bekezdésPéldák:

  4. Szöveg-, betûformázás

Gyakorlatok:

  4. Szöveg-, betûdormázás

Elõzõ lecke  Következõ lecke